• Blog
  • YSoft SafeQ – podstawowe funkcje systemu kontroli drukowania.

YSoft SafeQ – podstawowe funkcje systemu kontroli drukowania.

konica bizhub 224e

Najważniejszym zadaniem systemu jest optymalizacja środowiska drukowania, a więc kontrola pracy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.


Polega to między innymi na uproszczeniu drukowania w całej organizacji. System YSoft SafeQ daje wgląd w informacje o tym, ile urządzeń wielofunkcyjnych, czy drukarek jest potrzebnych i gdzie powinny się one znaleźć.


Możliwe jest śledzenie i naliczanie kosztów względem użytkownika, działu, grupy roboczej, klienta czy projektu. Kody PIN oraz identyfikacja kartami daje możliwość zastosowania drukowania prepaid, oraz kontroli, czy użytkownik posiada odpowiednie środki na korzystanie z drukarek.

Wszystko to sprowadza się też do zmniejszenia ilości wydruków do absolutnie niezbędnych, a co za tym idzie zmniejszanie obciążenia urządzeń wielofunkcyjnych działających w firmie. Automatycznie wymuszane reguły kontrolują sposób wykorzystywania drukarek przez użytkowników. W ten sposób ilość wydruków, które nie są absolutnie konieczne zostaje ograniczona do minimum. System posiada możliwość wygenerowania specjalnych raportów ekologicznych informujących użytkowników o ile zostało zmniejszone użycie zasobów naturalnych takich jak drzewa, prąd czy woda. Badania dowiodły, że użytkownicy budują w ten sposób świadomość ekologiczną i znacznie zmieniają swoje dotychczasowe nawyki związane z korzystaniem z drukarek.

YSoft SafeQ zwieksza efektywność zarzadzania drukowaniem w firmie poprzez uproszczenie jego administrowaniem. System oszczędza czas dzięki scentralizowanej administracji przez internet oraz możliwości generowania kompleksowych raportów dotyczących całości zagadnień związanych z obiegiem dokumentów oraz pracą urządzeń wielofunkcyjnych. Jedną z bardziej innowacyjnych funkcji systemu jest tzw. wydruk podążający. Oszczędza on czas i ułatwia pracę użytkownikom drukarek umożliwiając im odbiór wydruku z najdogodniejszej dla nich lokalizacji urządzenia wielofunkcyjnego bez żadnych ograniczeń geograficznych.


YSoft SafeQ stosując wygodną identyfikację i uwierzytelnienie chroni poufne dane znajdujące się na wydrukach pozostawionych w drukarkch.

system zarzadzania drukiem polecamy

Więcej informacji o systemie zarządzania drukiem
uzyskać można pod numerem telefonu (22) 672 02 02,
lub pisząc na naszą pocztę email.