Bizhub C258
Ysoft SafeQ
Promocja dla szkół
Bizhub C224e
Bizhub C258
Bizhub C258
Ysoft SafeQ
Ysoft SafeQ
Promocja dla szkół
PROMOCJA
dla szkół
Bizhub C224e
Bizhub C224e

konica bizhub 224eNajważniejszym zadaniem systemu jest optymalizacja środowiska drukowania, a więc kontrola pracy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

 

Polega to między innymi na uproszczeniu drukowania w całej organizacji. System YSoft SafeQ daje wgląd w informacje o tym, ile urządzeń wielofunkcyjnych, czy drukarek jest potrzebnych i gdzie powinny się one znaleźć.

 

Możliwe jest śledzenie i naliczanie kosztów względem użytkownika, działu, grupy roboczej, klienta czy projektu. Kody PIN oraz identyfikacja kartami daje możliwość zastosowania drukowania prepaid, oraz kontroli, czy użytkownik posiada odpowiednie środki na korzystanie z drukarek.

 

Wszystko to sprowadza się też do zmniejszenia ilości wydruków do absolutnie niezbędnych, a co za tym idzie zmniejszanie obciążenia urządzeń wielofunkcyjnych działających w firmie. Automatycznie wymuszane reguły kontrolują sposób wykorzystywania drukarek przez użytkowników. W ten sposób ilość wydruków, które nie są absolutnie konieczne zostaje ograniczona do minimum. System posiada możliwość wygenerowania specjalnych raportów ekologicznych informujących użytkowników o ile zostało zmniejszone użycie zasobów naturalnych takich jak drzewa, prąd czy woda. Badania dowiodły, że użytkownicy budują w ten sposób świadomość ekologiczną i znacznie zmieniają swoje dotychczasowe nawyki związane z korzystaniem z drukarek.

 

system zarzadzania drukiem polecamyYSoft SafeQ zwieksza efektywność zarzadzania drukowaniem w firmie poprzez uproszczenie jego administrowaniem. System oszczędza czas dzięki scentralizowanej administracji przez internet oraz możliwości generowania kompleksowych raportów dotyczących całości zagadnień związanych z obiegiem dokumentów oraz pracą urządzeń wielofunkcyjnych. Jedną z bardziej innowacyjnych funkcji systemu jest tzw. wydruk podążający. Oszczędza on czas i ułatwia pracę użytkownikom drukarek umożliwiając im odbiór wydruku z najdogodniejszej dla nich lokalizacji urządzenia wielofunkcyjnego bez żadnych ograniczeń geograficznych.

 

YSoft SafeQ stosując wygodną identyfikację i uwierzytelnienie chroni poufne dane znajdujące się na wydrukach pozostawionych w drukarkch.

 

 

Więcej informacji o systemie zarządzania drukiem
uzyskać można pod numerem telefonu (22) 672 02 02,
lub pisząc na naszą pocztę email.