Bizhub C258
Ysoft SafeQ
Promocja dla szkół
Bizhub C224e
Bizhub C258
Bizhub C258
Ysoft SafeQ
Ysoft SafeQ
Promocja dla szkół
PROMOCJA
dla szkół
Bizhub C224e
Bizhub C224e

 

safeQ polecamy

 

YSoft SafeQ to scentralizowany i kompleksowy system do zarządzania obiegiem dokumentów, drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi w firmie.

 

Ze względu na przyjazny panel administrowania, łatwość wdrożenia i rozsądnie skalkulowaną cenę znalazł zastosowanie zarówno w niewielkich przedsiębiorstwach, w których korzysta się z kilku urządzeń wielofunkcyjnych jak i w dużych korporacjach posiadających międzynarodowe biura terenowe, tysiące drukarek i skomplikowane systemy informatyczne.

 

Prywatna chmura systemu pozwala na wysyłanie prac do wydrukowania w jednym miejscu, a następnie po odpowiednim uwierzytelnieniu ich odbiór z urządzenia wielofunkcyjnego, które w danej chwili jest do tego najbardziej odpowiednie. Administratorzy sytemu cenią sobie jego intuicyjność, dzięki czemu konfiguracja nawet najbardziej zaawansowanych ustawień nie sprawia trudności optymalizując prace drukarek w przedsiębiorstwie. Co ciekawe obsługa systemu jest całkowicie scentralizowana, a zatem administrator ma możliwość przekazania dokonanych ustawień do wszystkich urządzeń wielofunkcyjnych będących częścią sieci za pomocą jednego kliknięcia. Użytkownicy mogą korzystać z urządzeń wielofunkcyjnych nawet po wystąpieniu błędu. Taką stabilność gwarantuje między innymi klastrowanie serwerów, przełączanie awaryjne, oraz równoważenie obciążenia.

 

Administrator systemu ma wgląd w szczegółowe dane o środowisku drukarek obejmującym wszystkie działy lokalizacje i podmioty zależne dzięki scentralizowanemu systemowi raportowania. Możliwe jest generowanie raportów dotyczących wykorzystania urządzeń wielofunkcyjnych z uwzględnieniem takich parametrów jak drukarka, czas, użytkownik, miejsce czy projekt. Można nawet zdefiniować listę użytkowników email, do której w określonych odstępach czasowych będzie wysyłany raport zawierający pożądane informacje na temat statusu urządzeń drukujących. Wykresy graficzne umożliwiają dostęp do informacji o środowisku drukarek w przystępnej i przejrzystej formie.