• Blog
  • YSoft SafeQ – dla kogo jest przeznaczony

YSoft SafeQ – dla kogo jest przeznaczony

safeQ polecamy

YSoft SafeQ to scentralizowany i kompleksowy system do zarządzania obiegiem dokumentów, drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi w firmie.


Ze względu na przyjazny panel administrowania, łatwość wdrożenia i rozsądnie skalkulowaną cenę znalazł zastosowanie zarówno w niewielkich przedsiębiorstwach, w których korzysta się z kilku urządzeń wielofunkcyjnych jak i w dużych korporacjach posiadających międzynarodowe biura terenowe, tysiące drukarek i skomplikowane systemy informatyczne.


Prywatna chmura systemu pozwala na wysyłanie prac do wydrukowania w jednym miejscu, a następnie po odpowiednim uwierzytelnieniu ich odbiór z urządzenia wielofunkcyjnego, które w danej chwili jest do tego najbardziej odpowiednie. Administratorzy sytemu cenią sobie jego intuicyjność, dzięki czemu konfiguracja nawet najbardziej zaawansowanych ustawień nie sprawia trudności optymalizując prace drukarek w przedsiębiorstwie. Co ciekawe obsługa systemu jest całkowicie scentralizowana, a zatem administrator ma możliwość przekazania dokonanych ustawień do wszystkich urządzeń wielofunkcyjnych będących częścią sieci za pomocą jednego kliknięcia. Użytkownicy mogą korzystać z urządzeń wielofunkcyjnych nawet po wystąpieniu błędu. Taką stabilność gwarantuje między innymi klastrowanie serwerów, przełączanie awaryjne, oraz równoważenie obciążenia.


Administrator systemu ma wgląd w szczegółowe dane o środowisku drukarek obejmującym wszystkie działy lokalizacje i podmioty zależne dzięki scentralizowanemu systemowi raportowania. Możliwe jest generowanie raportów dotyczących wykorzystania urządzeń wielofunkcyjnych z uwzględnieniem takich parametrów jak drukarka, czas, użytkownik, miejsce czy projekt. Można nawet zdefiniować listę użytkowników email, do której w określonych odstępach czasowych będzie wysyłany raport zawierający pożądane informacje na temat statusu urządzeń drukujących. Wykresy graficzne umożliwiają dostęp do informacji o środowisku drukarek w przystępnej i przejrzystej formie.