• Blog
  • Dzierżawa kserokopiarek krok po kroku

Dzierżawa kserokopiarek krok po kroku

Dzierżawa kserokopiarek krok po kroku

DZIERŻAWA KSEROKOPIAREK INACZEJ „ŚWIADCZENIE USŁUGI DRUKOWANIA”

W ostatnim czasie na rynku pojawia się coraz więcej firm oferujących dzierżawę kserokopiarek. W poniższym artykule chcielibyśmy poruszyć kilka zagadnień związanych z taką formą korzystania ze sprzętu drukującego.


Dzierżawa kserokopiarki jest to innowacyjna usługa, będąca często definiowana jako świadczenie usługi drukowania, co w naszym rozumieniu wydaje się być bardzo trafnym ujęciem. Sprzęt pozostaje własnością dostawcy usługi, to on odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie. Dzierżawiąc kserokopiarkę po prostu uzyskujemy możliwość korzystania z niej w dogodnym dla nas miejscu.


W praktyce działa to tak, że firma, u której zdecydujemy się na dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego dostarcza je do naszego biura. Drukarka jest uruchamiana, podłączana do sieci firmowej i konfigurowane są stanowiska komputerowe. Często dzierżawiony sprzęt jest wyposażony w moduł WiFi co jest przydatne na przykład przy obsłudze laptopów.


Podczas dostawy spisywany jest stan licznika urządzenia. Dostawca z reguły wraz ze sprzętem dostarcza też zapas tonerów. Wtedy pozostaje nam już tyko korzystać z dostarczonego sprzętu.


Na koniec okresu rozliczeniowego, z reguły jest to jeden miesiąc, firma od której dzierżawimy drukarkę poprosi nas o podanie stanu licznika. W urządzeniu kolorowym są dwa liczniki, osobny dla wydruków kolorowych i osobny dla czarno-białych. Na podstawie odczytu stanu licznika zostanie wyliczona ilość wydruków, które zostały wykonane w danym okresie. Stawka za wydruk kolorowy jest wyższa niż za wydruk czarno-biały. Po dokonaniu niezbędnych wyliczeń otrzymamy fakturę dotyczącą danego okresu rozliczeniowego. Jeżeli w okresie dzierżawy urządzenie zasygnalizuje wykonanie okresowego przeglądu, wtedy dostawca przeprowadzi go na własny koszt. Jeżeli uszkodzeniu ulegnie jakikolwiek podzespół dzierżawionej drukarki, wtedy dostawca usunie usterkę na własny koszt. Jeżeli skończy się toner, czy inna część eksploatacyjna, też nie musimy sobie zawracać głowy ich zakupem.


Jeżeli po pewnym okresie dzierżawy, kserokopiarka osiągnie duży przebieg i zacznie wykazywać się zwiększona awaryjnością, wtedy możemy poruszyć z dostawcą temat wymiany kserokopiarki na inną, nowszą. Wymiana kserokopiarki na nową stanowi nic innego jak po prostu kontynuację świadczenia usługi drukowania.