Firmy oferujące wynajem kserokopiarek z reguły oferują ryczałt miesięczny, na który składa się stała opłata, która pozwala na finansowanie sprzętu oraz zmienna obliczana na podstawie ilości wykonanych wydruków przy określonej cenie za wydruk czarno biały i kolorowy.

 

Jedna z warszawskich firm wprowadziła do swojej oferty niezwykle korzystną dla klienta, innowacyjną dzierżawę kserokopiarek polegającą na tym, że klient płaci jedynie za wykonywane wydruki, a pozostaje zwolniony z opłaty za sprzęt.

 

Wielu klientów zastanawia się jak to możliwe, oraz, że oferta zawiera jakiś „haczyk". Innowacyjna oferta wynajmu kserokopiarek jest przeznaczona dla klientów, którzy zamierzają korzystać z urządzenia regularnie, a nie traktować jej jako elementu, który „musi być" w biurze.

 

Drogi sprzęt oferujący wiele użytecznych funkcji powinien przecież być wykorzystywany, żeby mógł na siebie zarobić. Współczesne kserokopiarki oferują nie tylko powielanie, ale też dwustronne drukowanie w sieci, skanowanie do pliku, email, FTP czy do pendrive. Dostępne jest skanowanie OCR i wiele funkcji dodatkowych, które mogą usprawnić obieg dokumentów w firmie.

 

Wspomniana oferta polega na tym, że klient podpisując umowę dzierżawy na pewien okres czasu (z reguły 36 lub 48 miesięcy) ponosi miesięczny, jednoskładnikowy koszt. W cenie wynajmu zawarty jest pewien pakiet wydruków w proporcjach dobranych indywidualnie do potrzeb klienta. Zakładając, że istnieje rynkowa cena wydruku czarno białego i kolorowego, wysokość miesięcznej opłaty może być równa, lub nawet niższa niż wartość oferowanego pakietu.

Oznacza to, że klient nie płaci za finansowanie kserokopiarki, o ile tylko zakupi określoną ilość wydruków. Innowacyjność oferty dzierżawy kserokopiarek polega też na jej elastyczności. Nie każdy klient jest w stanie dokładnie określić swoje potrzeby przed zakupem sprzętu. Jeżeli jego firma się rozrasta, zwiększają się potrzeby. Jeden z dostawców zaproponował możliwość zmian wysokości pakietu zawartego w miesięcznej opłacie w trakcie trwania umowy. Powiększenie pakietu może być negocjowane w dowolnym momencie trwania umowy, a im większe deklarowane potrzeby, tym niższa będzie ostateczna cena pojedynczego wydruku.

Innowacyjna oferta dzierżawy kserokopiarek dotyczy sprzętu fabrycznie nowego, bardzo dobrze wyposażonego i nowoczesnego. Po zakończeniu okresu dzierżawy kserokopiarki sprzęt może być wymieniony na nowy z aktualnej oferty.